Zijn de vermelde prijzen in- of exclusief BTW?

 In

Al de vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

Recent Posts